______________________________


      

Proponowane strony


Skład Rady Instytutu

Sieci Badawczej Łukasiewicz -

Instytutu Przemysłu Organicznego kadencji 2019 -2023


Stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko

  • dr inż. Daniel Buczkowski - Sekretarz
  • dr hab. prof. nadzw. Jerzy Grabiński*
  • mgr Rafał Jakubowski*
  • dr Monika Karpińska
  • dr Jarosław Kudelski*
  • dr Inga Mrzyk - Zastępca Przewodniczącego 
  • dr inż. Wojciech Orciuch*
  • dr hab. Zbigniew Rogulski* - Przewodniczący
  • dr inż. Tomasz Stawiński*

*członek Rady Instytutu niebędący pracownikiem Instytutu