______________________________


      

Proponowane stronyCertyfikat Nr 4/2020/DPL


- Certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 4/2020/DPL
wydany przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych.

Wyznaczanie podatności substancji chemicznych na rozkład biologiczny

Lp.

Procedura badawcza

Dokument normatywny

1

Badanie przesiewowe wysokiej podatności na biodegradację
substancji w tlenowym środowisku wodnym metodą
respirometrii manometrycznej

OECD 301F
EEC C.4-D

2

Badanie przesiewowe wysokiej podatności na biodegradację
substancji chemicznych w tlenowym środowisku wodnym
metodą Zanikania Rozpuszczonego Węgla Organicznego

OECD 301 A
EEC C.4.A

3

Badanie przesiewowe wysokiej podatności na biodegradację
substancji w tlenowym środowisku wodnym metodą
zamkniętego naczynia

OECD 301D
EEC C.4.E

4

Badanie podatności na biodegradację substancji
chemicznych glebie w warunkach tlenowych metodą
respirometrii manometrycznej

PN-ISO 112661997
DIN 19737

5

Badanie podatności na biodegradację właściwą substancji
chemicznych metodą Zahna Wellesa

OECD 302 B
EEC C.9

6

Biodegradacja. Badanie symulacyjne osadu czynnego

OECD 303A
EEC C.10

7

Ocena ostatecznej biodegradowalności w warunkach
tlenowych i rozdrobnienia materiałów opakowaniowych
w określonych warunkach kompostowania
- Metoda analizy wydzielonego dwutlenku węgla

PN-EN 14046:2005

8

Badanie stopnia hamowania oddychania osadu

OECD 209
EEC C.11

9

Badanie wysokiej podatności na biodegradację
metoda CO2 w szczelnym naczyniu

OECD 310

10

Beztlenowa biodegradacja związków organicznych
w osadzie przefermentowanym metoda pomiaru
wytwarzania gazu

OECD 311

11

Oznaczanie całkowitej tlenowej biodegradacji materiałów
polimerowych w środowisku wodnym metoda pomiaru
zaopatrzenia na tlen w zamkniętym respirometrze

EN ISO 14851:2007