______________________________


      

Proponowane stronyCertyfikat Nr 4/2020DPL


- Certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 4/2020/DPL
wydany przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych.Badania skuteczności biologicznej 

Rodzaj badania
Metoda badawcza/ norma
Badania skuteczności biologicznej
Metoda własna
Określenie aktywności owadobójczej metodą indywidualnego dawkowania wyrażone LD50 w µg na osobnika
Metoda własna
Określenie aktywności owadobójczej metodą ekspozycji na bibule filtracyjnej wyrażone LC50Metoda własna
Określenie rezydualnego działania owadobójczego
Metoda własna
Określenie aktywności owadobójczej trutek pokarmowych
Metoda własna
kreślenie skuteczności odławiania owadów przy pomocy lepów
Metoda własna
Określanie skuteczności działania preparatu w postaci aerozolu (badanie w pomieszczeniu)
Metoda własna
Określenie aktywności larwobójczej
Metoda własna
Badanie skutecznoœci owadobójczej preparatów o działaniu fumigacyjnym
Metoda własna

Kontakt:
mgr inż. Bolesaw Morytz
tel. 22 88 41 216