______________________________


      

Proponowane stronyCertyfikat Nr 12/2018/DPL

Badania toksykologiczne według metod OECD, z zachowaniem zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej


Procedura badawcza
METODA
Badanie toksyczności ostrej doustnej – metoda ustalonej dawki
OECD Nr 420/EU B.1.BIS
Badanie toksyczności ostrej doustnej – metoda ustalonej dawki
OECD Nr 420/EU B.1.BIS
Badanie toksyczności ostrej dootrzewnowej/ podskórnej/ dożylnej
OECD Nr 420/EU B.1.BIS
Badanie toksyczności ostrej doustnej – metoda klas toksyczności ostrej
OECD Nr 423/EU B.1.TRIS
Badanie toksyczności ostrej skórnej
OECD Nr 402/EU B.3
Badanie ostrego drażnienia skóry/ działania żrącego
OECD Nr 404/EU B.4
Badanie ostrego drażnienia/ uszkodzenia oka
OECD Nr 405/EU B.5
Badanie drażnienia skóry In Vitro - Badanie oporności elektrycznej przez skórę (TER)
OECD Nr 430/EU B.40
Badanie uczulenia skóry
OECD Nr 406/EU B.6
Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 28 dniowym podawaniu doustnym
OECD Nr 407/EU B.7
Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 28 dniowym podawaniu dootrzewnowym/ podskórnym
OECD Nr 407/EU B.7
Badanie toksyczności skórnej przy powtarzanym dawkowaniu: badanie 21/28 dniowe
OECD Nr 410/EU B.9
Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 90 dniowym podawaniu doustnym
OECD Nr408/EU B.26
Badanie toksyczności podprzewlekłej skórnej: badanie 90 dniowe
OECD Nr 411/EU B.28
Badanie toksyczności przewlekłej
OECD Nr 452/EU B.30
Badanie rakotwórczości
OECD Nr 451/EU B.32
Badanie łączne toksyczności przewlekłej/ rakotwórczości
OECD Nr 453/EU B.33
Badanie rozwoju przedporodowego
OECD Nr 414/EU B.31
Badanie przesiewowe rozrodu/ rozwoju
OECD Nr 421
Badanie toksycznego wpływu na rozród w teście jednopokoleniowym
OECD Nr 415/EU B.34
Badanie toksycznego wpływu na rozród w teście dwupokoleniowym
OECD Nr 416/EU B.35
Badanie neurotoksyczności na gryzoniach
OECD Nr 424/EU B.43
Badanie tolerancji miejscowej
OECD Nr 404,
CPMP/SWP/2145/00,
ISO 10993-10


Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, Oddział w Pszczynie

ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna


Z -ca Kierownika Oddziału ds. Badawczo - Rozwojowych 
dr Inga Mrzyk
tel. 32 210 30 81 wew. 109