______________________________


      

Proponowane strony


Produkcja doświadczalna


Produkcja elementów specjalnych


Produkcja doświadczalna modyfikatorów do stałych paliw rakietowych, ładunków napędowych z paliwa heterogenicznego do elementów uzbrojenia, wyrobów pirotechnicznych itp.

Kontakt:
Kierownik Zakładu Materiałów Wysokoenergetycznych
Kontakt: mgr inż. Rafał Bogusz
tel. 22 88 41 255
kom. 603 300 857


Produkcja doświadczalna środków strzałowych

  • Zestawy środków strzałowych do perforacji odwiertów geologicznych
  • Zestawy środków strzałowych do przeprowadzenia perforacji otworów wiertniczych
  • Środki strzałowe dla górnictwa naftowego przeznaczone do usuwania stanów awaryjnych
  • Środki strzałowe dla górnictwa odkrywkowego, przemysłu maszynowego i prac minerskich

Kierownik Zakładu Technik Wybuchowych
dr inż. Zenon Wilk
tel. 32 382 11 91
tel. kom. 602 114 419

Produkcja certyfikowanych wzorców analitycznych

Materiały odniesienia pestycydów, ich metabolitów i innych związków organicznych w postaci czystej i w postaci roztworów, jedno- i wieloskładnikowych.

Kontakt:
Kierownik Zakładu BA
mgr inż. Anna Kiełczewska
tel. 22 88 41 295

Z-ca Kierownika
mgr inż. Andrzej Chałas 
tel. 22 88 41 364Wytwarzanie dyspenserów feromonowych

Dyspensery forromonowe wabiące samce motyli szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella)

Kontakt:
dr. Jacek Grodner 
Tel. 22 88 41 261