______________________________


      

Proponowane strony


Analizy chemiczneInstytut wykonuje usługowo certyfikowane badania analityczne dla potrzeb rejestracji środków ochrony roślin: (zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozp. Min. Roln. i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny)

  • Badania pięcioszarżowe substancji aktywnych i produktów technicznych
  • Analizy substancji aktywnych
  • Analizy produktów technicznych
  • Analizy form użytkowych
  • Oznaczanie pozostałości w materiale roślinnym
  • Opracowywanie metod analitycznych
  • Roztwory wzorcowe pestycydów i ich metabolitów

Kontakt:
Kierownik Zakładu
mgr inż. Anna Kiełczewska
tel. 22 88 41 295

Z-ca Kierownika
mgr inż. Andrzej Chałas 
tel. 22 88 41 364