______________________________


      

Proponowane stronyTytuł projektu: Modernizacja energetyczna budynku laboratoryjnego nr 5 Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie

Opis projektu: Projekt dotyczy kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynku laboratoryjnego nr 5 Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego. Realizacja Projektu ma na celu rozwiązanie problemu zidentyfikowanego podczas analizy infrastruktury Wnioskodawcy i jego otoczenia, tj. niskiej efektywności energetycznej budynku objętego Projektem. Obecna sytuacja Wnioskodawcy wskazuje, iż eksploatacja budynku wiąże się z nadmiernym zużyciem energii,
a w konsekwencji z emisją substancji szkodliwych do środowiska.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku laboratoryjnego.

Więcej informacjiTytuł projektu: Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Instytutu Przemysłu Organicznego

Opis projektu: Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku Instytutu Przemysłu Organicznego. Realizacja Projektu ma na celu rozwiązanie kluczowego problemu zidentyfikowanego podczas analizy infrastruktury Wnioskodawcy i jego otoczenia, tj. niskiej efektywności energetycznej budynku objętego Projektem. Obecna sytuacja Wnioskodawcy wskazuje, iż eksploatacja budynku wiąże się z nadmiernym zużyciem energii, a w konsekwencji – z emisją szkodliwych gazów cieplarnianych do środowiska.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Przemysłu Organicznego.

Więcej informacji